top of page

INFO VOOR PROFESSIONALS

Onze missie, werkwijze en kernwaarden

Onze doelstelling

Onze doelstelling is om activering mogelijk te maken (op termijn) waarbij we op alle levensdomeinen kunnen werken.

Onze werkwijze

Samen met de deelnemer gaan we op pad om terug zinvol te kunnen participeren aan de samenleving. Dit doen we door de hindernissen die hen belemmeren in kaart te brengen en aan te pakken. We bieden een traject op maat aan dat aanklampend is, doelgericht en complementair aan het reguliere aanbod. Ons einddoel is activering mogelijk maken.


Deelnemers staan aan het stuur van hun traject, maar we rekenen ook op de inschatting van de coach om het stuur over te nemen als dit nodig blijkt. We houden ook rekening met de verwachtingen van de toeleider, dit wordt tijdens een kennismakingsgesprek met deelnemer, toeleider en coach besproken.

Kernwaarden

SAMEN
OP WEG

LAAG-
DREMPELIG

OP MAAT

OP EIGEN
TEMPO

ACTIVERING
MOGELIJK
MAKEN

bottom of page